سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

اتمام فروش کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی بخش حدود 11 اردیبهشت 1395
به نقل از مدیر مسوول نشر قضا، با توجه به استقبال خیلی خوب از کتاب تازه منتشر شده "شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی - بخش حدود" تمامی شمارگان چاپ اول به فروش رسید.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد دوم)» 18 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد دوم منتشر شد.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد اول)» 2 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد نخست منتشر شد.

انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (9)» 20 خرداد 1391
کتاب پرسمان فقهی قضایی (9) پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم جلد پنجم منتشر شد.

قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی 22 اسفند 1390
قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی داوطلبین امر قضاء ویژه روحانیون...

انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (8)» 15 اسفند 1390
کتاب پرسمان فقهی قضایی (8) پاسخ های تحقیقی به پرسش های حقوقی محاکم جلد چهارم منتشر شد.

قبلی بعدی
بالا

موضوعات سايت

تاریخ امروز
شنبه 01 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
اينجانب در يکي از دواير شهرداري مشغول کار هستم و امرار معاش خود و خانواده از طريق حقوق دريافتي از آن اداره تأمين مي شود و در آمد ديگري ندارم در شهرداري مثل همه سازمان هاي ديگر براي دريافت عوارض مربوط به امور خدماتي و عمراني ضوابط و معيارهاي مشخصي وجود دارد، ولي شخصاً شاهد هستم در برخي موارد اين قوانين و مقررات رعايت نشده و گاهي بيشتر گاهي کمتر از حد معمول از مؤديان دريافت مي شود و نيز مؤديان در غالب موارد از پرداخت آن وجوهات رضايت ندارند از طرفي حيف وميل هائي در بودجه شهرداري صورت مي گيرد که غالبا به نفع تعداد معدودي مي باشد. الف. آيا حقوق دريافتي من از شهرداري اشکال دارد؟ ب. نظر به اين که به طور غير مستقيم در حيف و ميل اموال شهرداري سهيم هستم آيا ادامه فعاليت حقير در آن اداره جايز است؟ (در تصميم گيري ما نقشي نداريم).
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104