سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

» سامانه پاسخگویی به سوالات محاکم
سال:     ماه: 

موضوعات سايت

تاریخ امروز
شنبه 01 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
زميني را شخصي محصور کرده براي برداشت محصول و در ميان اين زمين چاهي حفر کرده که از آبش استفاده کند بعد از برداشت محصول حصار زمين از بين مي رود و مواشي زيادي طبق مرسوم محلي بدون چوپان براي چرا مي روند گاو زيد در آن چاه افتاده و مي ميرد آيا صاحب زمين ضامن قيمت گاو است يا نه.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104