سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

اتمام فروش کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی بخش حدود 11 اردیبهشت 1395
به نقل از مدیر مسوول نشر قضا، با توجه به استقبال خیلی خوب از کتاب تازه منتشر شده "شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی - بخش حدود" تمامی شمارگان چاپ اول به فروش رسید.

فروش کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی - حدود 1 اردیبهشت 1395
به نقل از مدیرمسوول انتشارات قضا، کتاب دو جلدی شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود) آماده فروش می باشد.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد دوم)» 18 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد دوم منتشر شد.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد اول)» 2 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد نخست منتشر شد.

انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (9)» 20 خرداد 1391
کتاب پرسمان فقهی قضایی (9) پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم جلد پنجم منتشر شد.

قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی 22 اسفند 1390
قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی داوطلبین امر قضاء ویژه روحانیون...

قبلی بعدی
بالا

موضوعات سايت

تاریخ امروز
شنبه 06 شهریور 1395

استفتاء روز

سؤال:
پيرامون مجازات محارب بفرماييد: الف. محاربه به همراه زخمي کردن افراد و بدون تعرّض به مال مردم و بدون وقوع قتل واقع شده است. آيا مجازات اين محارب، حد محارب (يکي از مجازات هاي چهارگانه محارب) و قصاص عضو است؟ ب. محاربه همراه با قتل و بدون تعرّض به مال مردم واقع شده است. آيا مجازات چنين محاربي، حد محارب و قصاص نفس است؟ ج. محاربه همراه با تعرّض به مال مردم و زخمي کردن افراد و بدون وقوع قتل محقق شده است. آيا مجازات چنين محاربي، قصاص عضو و مجازات تعرّض به مال ديگران و حد محارب است؟ د. محاربه همراه با قتل و تعرّض به اموال مردم واقع شده است. آيا مجازات اين محارب، قصاص نفس و مجازات تعرّض به مال ديگران و حد محارب مي باشد؟ هـ. در بندهاي فوق در صورتي که نظر مبارکتان بر انجام قصاص (نفساً يا عضواً) و حد محاربه باشد کدام يک مقدم است؟ قصاص يا مجازات محاربه؟ و.در بند «هـ» اگر مجازات محاربه مقدم باشد به گونه اي که محل مجازات قصاص فوت شود آيا قصاص تبديل به ديه مي شود يا حکم ديگري دارد؟ ز. در بند «هـ»، اگر قصاص مقدم باشد و صاحب حق قصاص (اولياءدم در قتل نفس و مجني عليه در جرح)عفو کند يا تقاضاي قصاص نکند چه حکمي دارد؟ آيا حد محاربه اجراء مي شود؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104