سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

اتمام فروش کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی بخش حدود 11 اردیبهشت 1395
به نقل از مدیر مسوول نشر قضا، با توجه به استقبال خیلی خوب از کتاب تازه منتشر شده "شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی - بخش حدود" تمامی شمارگان چاپ اول به فروش رسید.

فروش کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی - حدود 1 اردیبهشت 1395
به نقل از مدیرمسوول انتشارات قضا، کتاب دو جلدی شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود) آماده فروش می باشد.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد دوم)» 18 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد دوم منتشر شد.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد اول)» 2 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد نخست منتشر شد.

انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (9)» 20 خرداد 1391
کتاب پرسمان فقهی قضایی (9) پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم جلد پنجم منتشر شد.

قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی 22 اسفند 1390
قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی داوطلبین امر قضاء ویژه روحانیون...

قبلی بعدی
بالا

موضوعات سايت

تاریخ امروز
دوشنبه 10 خرداد 1395

استفتاء روز

سؤال:
من دختر خاله اي دارم که مايل به ازدواج با ايشان هستم ولي مي گويند امکان ندارد، شرح حال بدين قرار است : والدين دختر خاله ام در طفوليّت او، در خانه اي مستأجر بوده اند، پدرش و صاحبخانه با توافق يکديگر هر کدام دختر ديگري را براي محرميّت صيغه مي نمايند، بعد از آن، چون با پدر و مادر من در يک خانه بوده اند،باز پدر دختر چنين کاري مي کند( يعني در سنّ دو سالگي دختر خاله و خواهر مرا به ترتيب براي پدرم و خودش صيغه مي نمايند و همان زمان صيغه را پس مي خوانند) بدون اينکه خودشان راجع به مسأله آگاهي داشته باشند و يا همسرانشان را آگاه نمايند،(چون فکر مي کردند که فقط صيغه محرميّت است و نمي دانستند که اين عمل باعث مي شود که هيچ کدام از افراد خانواده ما نتوانند با هم ازدواج نمايند) همچنين در سن هشت الي نه سالگي باز ايشان را براي فرد ديگري صيغه نموده و صيغه را پس خوانده اند، اکنون پدر دختر فوت نموده و مادر من هم حالا که نسبت به مسأله آگاهي يافته مي گويد :«من نمي دانستم چنين جرياني پيش مي آيد» و اظهار نارضايتي مي کند . حالا بفرماييد آيا من مي توانم با دختر خاله ام ازدواج کنم؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104