سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادیی

انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (9)» 20 خرداد 1391
کتاب پرسمان فقهی قضایی (9) پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم جلد پنجم منتشر شد.

قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی 22 اسفند 1390
قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی داوطلبین امر قضاء ویژه روحانیون...

انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (8)» 15 اسفند 1390
کتاب پرسمان فقهی قضایی (8) پاسخ های تحقیقی به پرسش های حقوقی محاکم جلد چهارم منتشر شد.

شماره تماس در خصوص اختبار علمی 17 دی 1390
جهت کسب اطلاع در خصوص اختبار علمی و یا تعیین وقت با شماره زیر تماس حاصل نمایید...

انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (7)» 13 دی 1390
جدیدترین اثر مکتوب مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا منتشر شد.

اعلان نتایج نهایی آزمون 1 دی 1390
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم آزمون استخدامی قضات روحانی می رساند:...

قبلی بعدی
بالا

موضوعات سايت

تاریخ امروز
پنجشنبه 04 اردیبهشت 1393

استفتاء روز

سؤال:
شخصي که شغلش خريد و فروش روغن و کره باشد با فروشنده قرار مي گذارد که مقدار عوائد يک ساله که مثلاً سيصد کيلو روغن باشد بفروشد و فروشنده مي گويد من عوائد گاو خودم را که روغن باشد به مقدار سيصد کيلو به قرار هر کيلوئي ده تومان که جمع سه هزار تومان باشد مي فروشم و پول را نقدا از شما مي گيرم و به اضافه مبلغ يک هزار تومان وجه به عنوان کمک هم به من بدهي که در خاتمه سال به شما مسترد بداردم طرفين معامله راضي مي شوند و خريدار روغن ماهي يک مرتبه يا بيشتر مي رود به تفاوت وقت روغن مي کشد در منزلش لکن آخر سال که شد روغن تماما کشيده نمي شود مثلاً صد کيلو مي ماند و قيمت روغن زياد يا کمتر مي گردد و يا اين که محلي را خريدار در نظر داشت بفروشد خيلي بيشتر از خريدش مي باشد مي تواند تفاوت قيمت زياده روغن را با فروشنده محاسبه کند يا همان قدر که خريده و پول داده بگيرد.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو